EN 393 / EN ISO 12402-5: 50N ZWEMVESTEN

Heeft een drijfvermogen van tenminste 50 Newton voor een gemiddelde volwassene. Dit niveau is bedoeld voor gebruik door ervaren zwemmers en als men dicht bij de wal of kust is, of die hulp of redding dichtbij hebben. Deze kledingstukken hebben een minimaal volume, maar zijn van weinig nut bij onrustig water en zijn niet bedoeld om de drager gedurende langere tijd te beschermen. Ook hebben ze niet voldoende drijfvermogen om mensen te beschermen die zichzelf niet kunnen redden. Actieve medewerking van de drager is vereist.

EN 395 / EN ISO12402-4: 100N ZWEMVESTEN

Heeft een drijfvermogen van tenminste 100 Newton voor een gemiddelde volwassene. Dit niveau is bedoeld voor gebruik door personen die mogelijk op redding moeten wachten, maar dit waarschijnlijk in rustig water kunnen doen. Het zwemvest dient niet gebruikt te worden in zware weersomstandigheden.

EN 396 / EN ISO 12402-3: 150N REDDINGSVESTEN

Heeft een drijfvermogen van tenminste 150 Newton voor een gemiddelde volwassene. Dit niveau reddingsvest is bedoeld voor algemeen gebruik of voor gebruik in combinatie met kleding voor slechte weersomstandigheden.

EN 399 / EN ISO 12402-2: 275N REDDINGSVESTEN

Heeft een drijfvermogen van tenminste 275 Newton voor een gemiddelde volwassene. Dit niveau reddingsvest is primair bedoeld voor offshore gebruik onder extreme omstandigheden. Het is ook bedoeld voor personen die kleding dragen waarin lucht wordt gevangen of die lading dragen zoals een riem met gereedschap, die de zelfoprichtende eigenschappen van een normaal reddingsvest nadelig kunnen beinvloeden.

IMO / SOLAS / MED

De Internationale Maritieme Organisatie regelt het Verdrag inzake de beveiliging van mensenlevens op zee - SOLAS "Safety Of Life at Sea". Dit Verdrag verplicht dat alle reddingsmiddelen die worden vervoerd en gebruikt aan boord van alle schepen op internationale reizen, met inbegrip van passagiersschepen en vrachtschepen van 500 brutoton of meer, voldoen aan de SOLAS-vereisten. Dit omvat reddingsvesten, abandonmentdrijfpakken en immersionpakken. Erkenning dat de uitrusting volledig voldoet aan de eisen van de MED - Marine Equipment Directive - zal worden aangeduid met een 'Scheepsstuurwiel' - merk dat op alle uitrusting moet worden aangebracht die wordt verkocht aan schepen binnen de Europese Gemeenschap met een grootte van 500 ton of meer.

SOLAS REDDINGSVESTEN

Alle reddingsvesten moeten een dubbele kameruitvoering hebben met twee automatische opblaassystemen en moeten zijn uitgerust met een SOLAS goedgekeurde licht- en buddylijn voor optimale veiligheid.

SOLAS IMMERSIE + ANTI-EXPOSURE PAKKEN

Deze immersie- en anti-blootstellingspakken moeten het hoogste niveau van veiligheid en prestaties bieden. Ze hebben een inherent drijfvermogen waardoor de drager drijfvermogen en thermische bescherming krijgt voor een optimale overlevings- en reddingskans voordat eventuele negatieve effecten van immersie in koud water zich voordoen en voor het beschermen tegen het risico op verdrinking. In overeenstemming met de SOLAS-vereisten, volgens de LSA-code, hoofdstuk II, 2.3:

  • Indien de uitrusting dient als immersiepak, is deze ontworpen om het hele lichaam te bedekken (inclusief laarzen om de voeten te bedekken), met uitzondering van het gezicht en met afzonderlijke handschoenen die permanent aan het pak zijn bevestigd.
  • Indien de uitrusting dient als anti-blootstellingspak, kan deze ontworpen en geleverd worden zonder dat de laarzen worden aangebracht (zoals toegestaan ​​door de Commissie) en uitgerust met een zak voor een draagbare VHF-radio / telefoon.

Een niet-geïsoleerd immersiepak of anti-blootstellingspak is bedoeld om de drager tot 1 uur bescherming te bieden bij een watertemperatuurbereik van > 5 °C.

Een geïsoleerd immersiepak is bedoeld om de drager bescherming te bieden tot 6 uur in water met een watertemperatuur van > 0 °C.

Deze pakken zijn ontworpen om te worden gedragen in combinatie met een compatibel door SOLAS / MED goedgekeurd reddingsvest.

EN ISO 15027-1: CONTINU DRAAGBARE PAKKEN

Een continu draagbaar pak is ontworpen om als werkpak te worden gedragen om de drager warm en droog te houden tijdens normale activiteiten en om thermische bescherming te bieden in geval van accidentele immersie, om het leven te redden en om de redding te bevorderen. De geschatte thermische beschermingsduur van een persoon bij het dragen van deze uitrusting hangt af van de watertemperatuur, de weersomstandigheden, de kleding, de koude tolerantie van de persoon en het gedrag van de persoon. De hoofddoelen voor het dragen van een continu draagbaar pak zijn:

  1. om het risico op een koude shock te verminderen en om de aanvang van onderkoeling uit te stellen;
  2. om de drager in staat te stellen zichzelf in het water voort te bewegen en zich uit het water te bevrijden zonder dat dit veel moeite kost;
  3. om de gebruiker voldoende te laten opvallen in het water en zo zijn redding te bevorderen.

Immersed CLO

DCBA
0,20,330,50,75

Geschatte beschermingstijd

Water temperatuurDCBA
<5°C1h1,5h2,5h6h
5°-10°C1,5h2,5h4,5h9h
10°-15°C2h4h7h15h
> 15°C3h6h15h24h

ISO 15027-2: ABANDONMENT PAKKEN

Een abandonmentpak is ontworpen om te worden gedragen in een noodsituatie of in een geplande operatie om het schip te verlaten en biedt bescherming tegen koude shock en om de aanvang van onderkoeling uit te stellen. Het volledige immersiesysteem (pak en kleding die onder het pak wordt gedragen) moet in staat zijn om de drager lang genoeg in leven te houden om door de hulpdiensten gevonden en gered te worden. De geschatte thermische beschermingstijd van een persoon zal afhangen van de temperatuur van het water en de golfsituatie en tevens van de lichaamsconditie. De hoofddoelen bij het dragen van een abandonmentpak zijn:

  1. om bescherming te bieden tegen koude shock en en om de aanvang van onderkoeling uit te stellen;
  2. in staat te stellen zichzelf in het water voort te bewegen en zich uit het water te bevrijden zonder dat dit veel moeite kost;
  3. om de gebruiker voldoende te laten opvallen in het water en zo zijn redding te bevorderen.

HSE / MENSAFE COMPATIBILITEITSTESTPROTOCOL VOOR REDDINGSVESTEN EN IMMERSIEPAKKEN VOOR OFFSHORE INSTALLATIES

Dit protocol zorgt voor compatibiliteit van combinaties van reddingsvesten en immersiekleding die waarschijnlijk door diverse offshore-medewerkers in verschillende noodscenario's zullen worden gebruikt. Het format voor dit testprotocol is gebaseerd op kerntesten, zoals tijd om aan te trekken, ergonomische factoren en prestaties in het water.

EN 1095 / ISO 12401: DEKHARNASSEN / VEILIGHEIDSLIJNEN

Deze Europese en internationale norm is van toepassing op harnassen en veiligheidslijnen in de volgende lichaamsgewichtklassen. Klasse 1: meer dan 50 kg, klasse 2: tussen 20 kg en 50 kg, klasse 3: minder dan 20 kg; die bedoeld zijn om door alle personen te worden gedragen in de aan gevaar blootgestelde cockpit of op het werkdek van een vaartuig dat drijft. Het is niet van toepassing op zeilboot "trapeze" harnassen, windsurf harnassen, zitgordels voor snelle motorboten of harnassen bedoeld om te beschermen tegen vallen van een hoogte. Dek-veiligheidsharnassen en veiligheidslijnen die vervaardigd zijn volgens deze internationale norm geven redelijke zekerheid dat de drager met het vaartuig blijft verbonden. De hoofddoelen bij het dragen van een dek-veiligheidsharnas zijn:

  1. om te voorkomen dat de drager in het water valt,
  2. om te helpen bij het terugbrengen van de drager op het werkdek.

ETSO-2C503

Deze ETSO-norm (European Technical Standard Order) beschrijft de eisen waaraan immersiepakken voor passagiers en bestuurders van helikopters die vliegen vanaf en naar helidecks die zich 'op zee' bevinden moeten voldoen.

ETSO- 2C504

Deze ETSO-norm beschrijft de eisen voor reddingsvesten die bedoeld zijn om permanent gedragen te worden door volwassenen bij gebruik van helikopters die vliegen vanaf en naar helidecks die zich 'op zee' bevinden.

© 2012 - 2024 HBS safety products | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel